Impresszum | Adatvédelem

Az adatkezelő adatai

Név: Floorbrothers Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Borostyán utca 13.
Nyilvántartási szám: 13 09 204570
Adószám: 27350676213
Telefonszám: 06 30 3059605 / 06 30 1518381
E-mail: info@floorbrothers.hu
Weboldal: www.floorbrothers.hu

Domain és tárhelyszolgáltató

Domain: floorbrothers.hu
Név: Tárhelyprak Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
 
 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az  kapcsolati űrlapon beérkező adatokat árajánlat adás és ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrzésre kerülnek, de ezek az információk marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név: a név az azonosításhoz és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Üzenet: az ajánlatkérés pontos behatárolása miatt elengedhetetlenül szükséges

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatait (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a  kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkezik meg e-mail formájában. A beérkező e-maileket Outlook levelező programban kezeljük, az adathoz kizárólag az email cím tulajdonosai férhetnek hozzá.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.floorbrothers.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.floorbrothers.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.floorbrothers.hu anonim információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A cookie élettartama 2 év. A cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá:

 1. milyen oldalakat tekintettek meg,
 2. milyen böngészővel és eszközről történt az oldal látogatása,
 3. mennyi ideig tartózkodott adott oldalon,
 4. honnan érkezett az oldalra,
 5. mely országból érkezett a látogatás (IP cím tárolás nélkül).

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Floorbrothers.hu tulajdonosai indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
Fax: +36-1/39-11-410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Scroll to Top
Scroll to Top